Sprsml om dating siden Kannada sex chat in karnatak girlssexy live sex chat free

Det fører ofte til at både lysten og muligheten til å drive undersøkende journalistikk på feltet blir dårligere enn den ellers kunne vært.Når sportsjournalister skal komme under huden på utøverne de skriver om, ligner de derfor ofte mer på kjendisjournalister enn på gravejournalister.Skulle man ha tillit til at en tidligere gravende journalist kunne gjøre en slik jobb?

Sannsynligvis var oppholdet i Lyn finansiert på tvilsomt vis av Chelsea.Da Lyn prøvde å selge Mikel til Manchester United, oppsto det en juridisk dragkamp som endte med at spilleren likevel havnet i Chelsea.Den tidligere norske statsministeren Odvar Nordli utnevnte i 1980 journalisten Per Vassbotn til statssekretær på statsministerens kontor.Vassbotn var kjent som journalist fra blant annet Dagbladet og NRK, og mange stilte seg mildt sagt undrende til denne utnevnelsen.For noen år siden var den såkalte Mikel-saken det største samtaleemnet i norsk fotball.

Jeg skal ikke rekapitulere denne i detalj, men kortversjonen er at John Obi Mikel sammen med andre nigerianske unggutter dukket opp i den norske toppklubben Lyn, hvor de skulle kombinere spill for klubben med å gå på toppidrettsgymnaset.Det er naturligvis ikke uvanlig at folk skifter roller.I idretten er det imidlertid en påfallende nærhet mellom journalister, utøvere og ledere.I den ovenfor refererte artikkelen av Helland vises det til de mangfoldige rollene Per Christian Andersen hadde i norsk fotballs barndom.Han kunne skrive avisreferater av kamper han selv hadde dømt.Sportsjournalister skal primært kunne noe om sport, og de skal kunne snakke og skrive engasjerende. I den overfor nevnte artikkelen gir Helland noen morsomme eksempler på hvordan sportsjournalister står i et tvetydig forhold til sine kilder.