Tungkol sa pagdating ng mga espanyol

Mula sa panahong ito, tumagal ang dyaryo hanggang 1925 noong binili ito ni senador Ramon Fernandez at isinama sa isa pang dyaryo, La Opinion.niya ay binili ang mababang lupa sa iloilo na nagmula kay marikudo, ang.tumulak sa villalobos patungong pilipinas, siya ay inatasan ng hari ng espanya na: ay isang espanyol na inutusan ng hari ng espanya na sakupin ang pilipinas.

ang kanilang kris at bolo para ipagtanggol ang islam hangang sa huling.

ang mga muslim na hindi namatay sa digmaan ay napilitang.

Dahil dito, itinuring ng mga lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas ang kanilang sarili hindi bilang rebelde o kriminal (o tulisan, bandido), kundi mga rebolusyonaryong may malinaw na adhikain para sa bayang Pilipino.

Mula sa kapatiran ng Katipunan na itinatag noong 7 Hulyo 1892, hanggang sa Republika ng Pilipinas na itinayo sa Malolos noong 23 Enero 1899, paulit-ulit isinaad ng mga rebolusyonaryo na sila’y mga Pilipinong nagtatayo at bumubuo ng isang malawakang bansang malaya at may pagkakapantay-pantay, Ngunit sa tingin naman ng mga Espanyol, ang rebolusyon ay hindi isang kilusan para sa kalayaan kundi grupo ng mga rebeldeng nagnanais manggulo sa gobyerno at sirain ang lahat ng nagawa ng mga Espanyol sa kolonyang Pilipinas.

[[email protected]] xiao time: ang papel ni miguel lopez de legazpi sa ating kasaysayan.

feb.